Global Supplier Of Premium Golf Sand Products

Giới thiệu

Vicotek là công ty liên doanh giữa công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu – Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex) và công ty Aggritek International Inc Hoa Kỳ, dưới thương hiệu là “The Hawaiian Sandman”, được đăng kí ở Washington, Mỹ.

AGI đã cung cấp cát sân golf/cát dùng trong thể thao và những sản phẩm phục vụ trong ngành công nghiệp golf ở Hawaii trong suốt 25 năm qua, và hiện tại AGI đã có mặt tại Việt Nam để phục vụ ngành công nghiệp golf nước nhà.

Vicotek cung cấp các loại cát đã được sản xuất (tuyển rửa,sàng lọc) tại Việt Nam theo các tiêu chuẩn, chỉ dẫn của hiệp hội Golf Mỹ USGA và có thể được điều chỉnh sản xuất cũng như phối trộn theo yêu cầu riêng của các sân golf.

+ Có thể sử dụng cát của Vicotek để bảo dưỡng sân golf hằng ngày mà  không cần trải qua quá trình xử lý nào nữa.

+ Có thể trộn với các hạt than bùn organic để bảo trì cỏ cũng như cải tạo thổ nhưỡng trong đất bằng việc cung cấp đủ các vi chất dinh dưỡng cần thiết.

+ Đối với cát Vicotek khi sử dụng như là cát ở bẫy cát thì độ thoát nước luôn đạt từ 60 inch / giờ, tối ưu hóa vấn đề thoát nước trong mùa mưa, cũng như vấn đề bóng bị chôn vùi sâu trong bẫy (kết quả kiểm tra xuyên độ kế luôn luôn lớn hơn 2.3 theo kết quả của phòng thí nghiệm Tifton).

+ Cát Vicotek là cát silic đã được rửa sạch với tỉ lệ các hạt siêu mịn, mùn và sét luôn luôn nhỏ hơn 3 %.

+ Bởi vì cát ở bunker luôn có xu hướng bị đánh văng lên Green nên cát của Vicotek được sản xuất với tiêu chí không hề chứa sỏi ,tỉ lệ các loại hạt thô luôn bé hơn 5% (tỉ lệ các hạt trên lưới số #10) sẽ góp phần bảo vệ lưỡi dao cắt cỏ cũng như tiết kiệm chi phí bảo dưỡng chúng.

+ Cát được vận chuyển tới khắp lãnh thổ Việt Nam bằng xe tải và xà lan sau khi tiếp nhận thông tin đặt hàng trong vòng 24 giờ.

 

In deciding on which write my essay service to select, it do my assignment online is important to take into consideration a number of aspects. It is important to determine the reliability of the provider’s writing services is just one. Reviews posted on popular review platforms are usually real, and trustworthy companies adhere to strict publishing policies. Trustpilot, SiteJabber and other review sites are a couple of examples. Essay writing services generally publish customer testimonials on their websites Some of them include video clips. For verification of the authenticity of these testimonials, consumers may contact the testimonial writers.

If you’re trying to score an A in your college application then you should consider using essay writing assistance. Find a skilled essayist online, who can write your paper and make sure your essay is flawless. The majority of these writers are available pay to write paper 24/7. That way, you’ll be able to reach them any time to get assistance with crafting your essay. Request changes and updates on how your piece is progressing. Also, it’s a good idea to use an essay writing service. They’ll remain in contact with your and let you know when your order has been completed.

If you’re in the need of an essay that is custom written and are wondering the best way to pay for essay writing. It is possible to pay with PayPal write essay for me or bank accounts and credit card. Each of these methods comes with certain types of automated protection. The method you select will be yours. It is important to understand the terms and conditions prior to proceeding to pay for essays. Here are the most commonly used payment methods. It is possible to choose any of these payment methods for the writing of your essay.

Nursing Research Paper Writing Service

If you are in the procedure of writing your nursing research essay and you require assistance in writing the paper then you might want to look into a nursing researcher writing assistance service. You’ll be able to rest assured that the paper you receive is nursing research paper help in compliance with all standards and high quality. This service is guaranteed no plagiarism and is 100% original. This is vital for every paper. Some writing service for nursing offer proofreading services for completed documents for you at no additional fee.